Wydziałowy Koordynator DFN

Kontakt

Festiwal Nauki - Chemia

Adres:
Wydział Chemii UWr
ul. Joliot-Curie 14
Wrocław 50-383 Wrocław

Telefon: 71 3757384