Chemia - piękna i niebezpieczna

nazwa kategorii: Radość eksperymentowania

prowadzący: mgr inż. Michał Białek, mgr Karolina Hurej (doktoranci, Wydział Chemii, UWr)

osoby współprowadzące: mgr Kamil Kupietz, mgr Mateusz Garbicz

wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

forma imprezy: pokaz , laboratorium

 

terminy imprezy

  • 2016-09-20: 11:30 - 12:00
  • 2016-09-20: 12:30 - 13:00
  • 2016-09-20: 13:30 - 14:00
  • 2016-09-20: 15:30 - 16:00
  • 2016-09-20: 16:30 - 17:00

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, s. 223

liczba miejsc: 20

zapisy: od godz. 9, 5-9.09, michal.bialek@chem.uni.wroc.pl

uwagi: Zgłoszenia przed wskazaną datą nie będą uwzględnione. Ze względu na charakterystykę laboratorium grupy szkolne muszą mieć przynajmniej jednego opiekuna

Opis:

W czasie spotkania wprowadzimy uczestników w niezwykle efektowny świat doświadczeń chemicznych. Z innej strony spotkamy światło, barwę i dźwięk. Wgłębimy się także w naturę opisywanych zjawisk i ich przyczyny.
Każde z doświadczeń będzie w przystępny sposób wytłumaczone przy pomocy prezentacji multimedialnej.