Kolorowy świat chemii!

nazwa kategorii Radość eksperymentowania

prowadzący: dr Monika Kijewska, dr Natasza Sprutta (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy warsztat  przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością  intelektualną

terminy imprezy 2019-09-22

godz. 13:00 - 14:00

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Klub

liczba miejsc: 10

zapisy 09.09. 2019, monika.kijewska@chem.uni.wroc.pl

Opis:

Impreza edukacyjna prowadzona w formie zabawy. Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom co to jest chemia i czym się zajmuje. Zabawa będzie trwała godzinę i składać się będzie z części pokazowej oraz indywidualnego wykonywania doświadczeń. W eksperymentach  zostaną wykorzystane całkowicie bezpieczne produkty codziennego użytku m.in. artykuły spożywcze.