Czy komputery pomagają w zrozumieniu chemii?

  • Drukuj

nazwa kategorii: Chemia kluczem do natury

prowadzący: dr Przemysław Dopieralski (chemik, Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

forma imprezy: wykład

termin imprezy: 2016-09-17: 10:30 - 11:30

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Prezentacja obecnych możliwości chemii obliczeniowej. Centra komputerowe, opis komputerów używanych do obliczeń. Oprogramowanie oraz jego koszt. Obrazowe przykłady tego co możemy policzyć. Przykładowe symulacje pokazowe przy użyciu pakietu HyperChem.