Rekonstrukcja procesu wypalania prehistorycznej ceramiki czyli w czym jedli nasi przodkowie

nazwa kategorii: Chemia kluczem do natury

prowadzący: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (chemik, Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

forma imprezy: wykład

terminy imprezy: 2016-09-17: 14:30 - 15:30

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Najstarsze odnalezione naczynie pochodzi sprzed 20 tysięcy lat. Wyroby z gliny w postaci prostych glinianych naczyń, porcelanowych filiżanek czy kamionkowych garnków stanowią zarówno ważny element gospodarstwa domowego jak i często są wspaniałymi dziełami sztuki. Niekiedy sposób wytwarzania ceramiki jak w przypadku chińskiej porcelany był sekretem pilnie strzeżonym przed mieszańcami Europy. Jednak alchemicy poszukując sposobu uzyskiwania złota odkryli metodę wytwarzania porcelany.  Natomiast zapoczątkowane przez chemików w XIX wieku badania fizykochemiczne masy ceramicznej pozwoliły na dostarczenie informacji o miejscu i sposobie wykonania naczyń odnajdywanych przez archeologów. W laboratorium chemicznym można znaleźć odpowiedz na wiele pytań zadawanych przez archeologów np. czy naczynia ceramiczne odkryte podczas wykopalisk zostały wykonane w miejscu ich znalezienia czy tez przyjechały wraz z kupcami z odległych faktorii handlowych, w jaki sposób otrzymano piękna barwę naczynia i co w nim gotowano