Czy wiesz co jesz? Fałszerstwa w świecie sztuki kulinarnej

nazwa kategorii: Tajemnice żywności

prowadzący dr inż. Alicja Kluczyk (Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

forma imprezy: wykład , pokaz

terminy imprezy: 2016-09-20: 10:00 - 11:00

miejsce: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Klasycznym przykładem podejrzanego produktu spożywczego był jesiotr drugiej świeżości z „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa. Ostatnio coraz częściej okazuje się, że o ile data przydatności do spożycia jest najzupełniej w porządku, to sam produkt okazuje się czym innym niż deklarowano. Wątpliwego pochodzenia czy jakości  mięso, mleko, sól czy oliwa na pewno zagrażają portfelowi konsumenta, a bardzo często także jego zdrowiu. Fałszerstwa mogą wymykać się standardowym procedurom kontrolnym, czasami nawet wykorzystywane są niedozwolone dodatki specjalnie dopasowane do metody badania produktu. Nowe, bardziej czułe i specyficzne metody analityczne używane są coraz częściej w analizie żywności, przenosząc ten swoisty wyścig zbrojeń w świat nauki.