Narkotyki ? Najlepsze wyjście nie wchodzić w reakcje

nazwa kategorii: Chemia na co dzień

prowadzący: dr ihab. Elżbieta Gumienna-Kontecka,  (Wydział Chemii, UWr)

współprowadzący: Daria Szeliga, Justyna Klekot, Amanda Walaszczyk, Marta Sikora

wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

forma imprezy: wykład , pokaz

terminy imprezy: 2016-09-21: 11:00 - 12:00

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium II

liczba miejsc: 200

Opis:

Na wykładzie zostaną przedstawione najpopularniejsze narkotyki, ale również zagadkowe i nietypowe dopalacze jako związki chemiczne, które mają znaczący wpływ na mózg oraz zachowanie człowieka. W ramach urozmaicenia wykładu zostaną przeprowadzone pokazy testów barwnych na środkach uzależniających szeroko dostępnych na rynku. Taka forma wykładu będzie miała na celu uaktywnienie słuchaczy, możliwość obejrzenia reakcji z bliska, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem pojawiających się co raz to nowszych nielegalnych substancji uzależniających. Celem wykładu jest pokazanie,  że im bliżej poznajemy chemię omawianych związków chemicznych i ich wpływ na organizm, tym dalej trzymamy się od narkotyków.