Łamigłówki magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

  • Drukuj

nazwa kategorii: Radość eksperymentowania

prowadzący: dr hab. Ewa Dudziak (chemik, Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: szkoła ponadgimnazjalna dorośli

forma imprezy: wykład

terminy imprezy: 2016-09-19: 10:00 - 11:00

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Poznanie struktury nowej cząsteczki to wyzwanie. Jedną z metod określania struktur molekuł jest spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR). Wynik pomiaru NMR-owskiego, tzw. widmo, niesie zaszyfrowane informacje o cząsteczce. Na wykładzie pokażę kilka prostych reguł, które pozwalają rozwiązywać takie chemiczne łamigłówki.