Fałszerze i demaskatorzy: nauka dla sztuki

nazwa kategorii Chemia na co dzień

prowadzący dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli

terminy imprezy 2017-09-23: 12:00 - 12:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Proceder fałszowania dzieł sztuki sięga starożytności. Znane są przypadki fałszowania obrazów Dürera i Rembrandta już za życia ich twórców. Jednak w XX wieku podrabianie dzieł sztuki rozwinęło się na niespotykaną dotychczas skalę. Ustalenie autentyczności dzieła jest wciąż bardzo trudne jednak dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik badawczych takich jak rentgenografia, spektroskopia podczerwona czy ramanowska nawet genialni fałszerze trafiają na sale sądowe. Wykonane w laboratorium badawczym badania fizykochemiczne zdemaskowały wielkich fałszerzy XX i XXI wieku: Hana van Meegerena i Wolfganga Beltracchi. Jednocześnie zdarza się, że wyniki uzyskane z wyniku przeprowadzenia specjalistycznych badań dostarczają informacji, które pozwalają na postawienie sprzecznych hipotez, czego znakomitym przykładem jest historia badań fizykochemicznych legendarnej mapy Wikingów.