Zobaczyć czego oko nie widzi, czyli jak chemik poznaje świat cząsteczek i związków chemicznych

nazwa kategorii Chemia kluczem do natury

prowadzący dr hab. Marcin Sobczyk (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

terminy imprezy 2017-09-27: 11:00 - 11:45

miejsce: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium II

liczba miejsc: 200

Opis:

Współczesna chemia to chemia eksperymentalna i teoretyczna, stanowiąca podparcie w interpretacji wyników eksperymentalnych oraz pozwalająca (z różną dokładnością) przewidywać efekty przyszłych eksperymentów. Chemia jest nauką zajmującą się badaniem natury i właściwości substancji. Zwłaszcza przemian, które pomiędzy nimi zachodzą na poziomie molekularnym, z zastosowaniem zaawansowanych metod fizykochemicznych, pozwalających zobaczyć to, czego oko ludzkie nie widzi… Najbardziej istotne metody zostaną przedstawione podczas niniejszego wykładu.