Zmiany klimatu – oszustwo czy zagrożenie?

nazwa kategorii Niezwykły świat chemii

prowadzący mgr inż. Michał Białek (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli

terminy imprezy 2017-09-25; 12:00 - 12:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

W czasie multimedialnego wykładu zaprezentowane będą fakty nt. zmian klimatu, źródeł globalnego ocieplenia i wpływu człowieka na te zmiany. Także trochę o dezinformacji i działaniu w erze ‘postprawdy’.