Proste obliczenia w nieprostej spektrometrii mas

nazwa kategorii Chemia kluczem do Natury

prowadzący Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład pokaz

wiek uczestników  szkoła średnia, dorośli

terminy imprezy 2019-09-23: 10:30 - 12:00

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

 

Spektrometria mas jest nowoczesną metodą analityczną,  powszechnie stosowaną w zarówno w chemii, jak i w różnych pokrewnych dziedzinach, w tym: biochemii, diagnostyce medycznej i kryminalistyce.Na wykładzie omówiona będzie spektometria mas i przedstawione zostaną przykłady jej zastosowania do identyfikacji związków chemicznych i ich mieszanin oraz ustalania składu pierwiastkowego i struktury związków chemicznych, w tym różnych biopolimerów.

Po wykładzie słuchacze będą mogli zwiedzić nowoczesna laboratoria spektrometrii mas, znajdujące się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i zapoznać się z prowadzonymi tam badaniami.