Chemia żywi, leczy, ubiera, buduje...

prowadzący dr hab. Jacek Wojaczyński (chemik, Wydział Chemii, UWr)

miejsce: Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

terminy imprezy 2020-09-19: 10:15 - 11:00

forma imprezy wykład

wiek uczestników szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, dorośli

Opis:

Jak współcześnie postrzegana jest chemia i czy jej wizurenek znany z mediów odzwierciedla rolę, jaką odgrywa w naszym codziennym życiu? Czy hasło, zawarte w tytule wykładu, straciło swoją aktualność? Jak naprawdę wygląda praca współczesnego chemika? Celem prezentacji jest pokazanie, że chemia to nauka kluczowa dla rozwoju cywilizacji, choć obok postępu niesie też z sobą pewne zagrożenia.