Skład szczepionek - czy jest się czego bać?

 prowadzący dr Kamila Stokowa-Sołtys (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, dorośli

terminy imprezy 2020-09-19: 14:00 - 14:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Podczas wykładu zdefiniujemy czym są szczepionki, jak działają oraz dlaczego warto się szczepić. Omówione zostaną również substancje wchodzące w skład szczepionek, stosowane stężenia, ich rola oraz toksyczność. Przeciwstawimy się niewiedzy i ruchom antyszczepionkowym przedstawiając korzyści wynikające ze szczepień.