Metale w biologii i medycynie

 prowadzący  dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, prof. UWr (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, dorośli

terminy imprezy 2020-09-21: 11:00 - 11:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

 Wybrane metale występujące naturalnie w organizmach żywych odgrywają istotne funkcje w szerokim zakresie procesów biologicznych. Ponadto, jak wykazano, niektóre kompleksy metali (niekoniecznie tych naturalnie obecnych w organizmach żywych) są niezwykle skutecznymi czynnikami terapeutycznymi i diagnostycznymi. Na wykładzie omówione zostaną wybrane przykłady jak naukowcy analizują chemię kompleksów metali in vitro oraz in vivo w celu pogłębienia wiedzy o procesach biologicznych na poziomie molekularnym oraz opracowania nowych leków i narzędzi diagnostycznych na bazie metali.