Zapisy 2017

Uczestnictwo w większości imprez w ramach Festiwalu Nauki wymaga uprzednich zapisów.

O ile w opisie danego wydarzenia nie zaznaczono inaczej, zapisów na wykłady, pokazy i warsztaty organizowane przez Wydział Chemii UWr należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, który zostanie udostępniony w odpowiednim terminie na stronie danego wydarzenia.

Chemia i światło, czyli odlotowe atrakcje - brak wolnych miejsc na godz. 11.00

Tajemnice barw i zapachów - brak wolnych miejsc

Chemia-kolorowa nauka - brak wolnych miejsc

Warsztaty stereochemiczne - brak wolnych miejsc