Zapisy 2021

Uczestnictwo w większości imprez w ramach Festiwalu Nauki wymaga uprzednich zapisów.

O ile w opisie danego wydarzenia nie zaznaczono inaczej, zapisów na wykłady, pokazy i warsztaty organizowane przez Wydział Chemii UWr. należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line.

 

UWAGA! Bezwzględnie przestrzegane będą terminy zapisów! Zgłoszenia wysłane przed terminem podanym w opisie imprezy, będą odrzucane!

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem w przypadku, gdy ilość uczestników będzie przekraczała możliwości organizacyjne.

dr hab. Andrzej Kochel - Chemia jądrowa i radiacyjna – wybrane zagadnienia wykład on-lin(zapisy od 01.09.2021 festiwal@chem.uni.wroc.pl) - brak wolnych miejsc

dr hab. Aneta Jezierska, dr hab. Jarosław Panek, Katarzyna Krupka, Kamil Wojtkowiak Modelowanie Molekularne – czy takie znowu science fiction?wykład on-line (zapisy - dostęp bez zapisu)

 “Od Science Fiction do Science”, czyli 500 chemicznych zagadek ukrytych w literaturze - konkurs on-line, formularz rejestracyjnyzapisy 01.09.2021

prof. Marcin Stępień, dr Natasza Sprutta Warsztaty stereochemiczne  (formularz rejestracyjny - zapisy 01.09.2021, brak miejsc)

dr Monika Biernat, dr inż. Alicja Kluczyk, dr hab. Mariola Kuczer, dr Maciej Modzel Elfy i wróżki w tajemniczym ogrodzie - warsztaty on-line (formularz rejestracyjny - zapisy 01.09.2021, brak miejsc)