Imprezy organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

w ramach Festiwalu Nauki 2017