Imprezy organizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
w ramach XXV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2022