Zmiany klimatu – korzyści czy zagrożenie?

nazwa kategorii Niezwykły świat chemii

prowadzący dr Michał Białek (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli

terminy imprezy 2018-09-22; 12:15 - 13:00

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Na podstawie wykładu noblisty, prof. Mario Moliny pokażę, czym jest efekt cieplarniany, jakie są jego fizykochemiczne podstawy i skutki dla życia na Ziemi. Czy ludzie mają swój wkład w zmiany klimatu i czy można im przeciwdziałać? Skąd wiemy, co działo się w przeszłości i co przyniesie klimatyczna przyszłość? Odpowiedzi na te pytania także pojawią się w czasie wykładu, a uzupełnione będą krótką wzmianką o tym jak żyć w czasach ‘fake news’ i chaosu informacyjnego.