Codzienne spotkania z chemią

nazwa kategorii Chemia na co dzień

prowadzący dr Remigiusz Bąchor (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

terminy imprezy 2018-09-25: 10:00 - 10:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Wykład w interesujący sposób przedstawia spotkania z niezwykłym światem chemii w życiu codziennym, od prostych i nieskomplikowanych reakcji chemicznych po bardziej złożone procesy.