Gastronomia molekularna - kuchnia czy nauka?

 

nazwa kategorii Chemia na co dzień

prowadzący dr hab. Jolanta Ejfler, prof. UWr (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

terminy imprezy 2018-09-24: 12:00 - 12:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Fizyk Nicholas Kurti połączył sztukę kulinarną z nauką i przedstawił podstawy nowej dziedziny, którą proponował nazwać „Gastronomią Molekularną". Odpowiedź na pytanie, czy chodzi o kulinarne mity, czy rzeczywiście o podstawy nowej dyscypliny wiedzy, wymaga interdyscyplinarnych badań,. Być może jest to ta część wiedzy pomiędzy „food science" i „art of cooking", którą powinni zagospodarować fizycy i chemicy. Treść wykładu skoncentrowana jest głównie na tych rozważaniach, ale zostaną też przedstawione wyniki zastosowania tych badań w laboratoriach, czyli nowe „dania chemiczne". Zaprezentowane będą koncepcje naukowe przydatne do praktycznego wykorzystania, czy uda się wykazać, że Molekularna Gastronomia jest już dyscypliną naukową, czy ciekawostką znikającą w świecie komercji.