Rozróżnić nierozróżnialne!

nazwa kategorii Chemia na co dzień

prowadzący dr Grzegorz Rusek (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

terminy imprezy 2018-09-22: 15:15 - 16:00

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

W trakcie wykładu dowiemy się czy da się rozróżnić ilu drukarek użyto do wykonania falsyfikatu.