Pramiska - pramatki, pratalerz - praojca

nazwa kategorii: Chemia kluczem do natury

prowadzący: dr Barbara Łydżba-Kopczyńska (chemik, Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

forma imprezy: wykład

terminy imprezy: 2018-09-22: 14:00 - 15:00

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Od stuleci ceramika w postaci glinianych naczyń, porcelanowych filiżanek czy kamionkowych garnków stanowi ważny element gospodarstwa domowego. W tradycyjnym rozumieniu są to wyroby z gliny uzyskane w wyniku wypalenia. Jednocześnie są to trwale termicznie materiały nieorganiczno-niemetaliczne, charakteryzujące się wysokimi temperaturami topnienia, dużą sztywnością i twardością oraz odpornością na agresywne środowisko. Zapoczątkowane przez chemików w XIX wieku badania fizykochemiczne masy ceramicznej dostarczają informacji o miejscu i sposobie wykonania naczyń. W laboratorium chemicznym można znaleźć odpowiedź na pytania zadawane przez archeologów, np. czy naczynia ceramiczne odkryte podczas wykopalisk zostały wykonane w miejscu ich znalezienia czy tez przyjechały wraz z kupcami z odległych faktorii handlowych, w jaki sposób otrzymano piękną barwę naczynia i co w nim gotowano.