Nieznane oblicza leków

nazwa kategorii Radość eksperymentowania

prowadzący dr hab. Lucjan Jerzykiewicz (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli

terminy imprezy 2018-09-24: 11:00 - 11:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Preparaty farmaceutyczne z reguły składają się z środków leczniczych i substancji pomocniczych. Środki pomocnicze zazwyczaj  pełnią  rolę nośników leku, środków konserwujących, stabilizatorów lub substancje poprawiające smak i zapach. Według producentów leków substancje  pomocnicze są związkami  chemicznymi naturalnymi  lub syntetycznymi pozbawionymi działania farmakologicznego. W trakcie wykładu uczestnicy będą mogli się dowiedzieć jaki wpływ mają te dodatki do leków  na zdrowie ludzkie.