Warsztaty Chemiczne

panel tematyczny: Niezwykły świat chemii

prowadzący: dr hab. Robert Bronisz (chemik, adiunkt,, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

współprowadzący: pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia, dorośli, gimnazjum

forma prezentacji: warsztat

termin: 23.09.2017

godz. 10.00 – 11.30, godz. 12.00 – 13.30, godz. 15.00 – 16.30, godz. 17.00 – 18.30

miejsce: Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, laboratoria

Ilość miejsc w sali: jedna tura warsztatów obejmuje 11 grup 10-osobowych

zapisy: od 04.09.2017

formularz rejestracyjny on-line

dostępność dla niepełnosprawnych: tak

Krótki opis imprezy: 

Ćwiczenia wykonywane w grupach 10-osobowych pod opieką pracowników Wydziału. W czasie każdej tury zajęć młodzież wykonuje 4-5 ćwiczeń trwających 15 – 20 minut każde. Przed zajęciami uczestnicy warsztatów zostaną przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy w laboratorium. Wydział zapewnia ubrania ochronne (fartuchy).

 

ĆWICZENIA WYKONYWANE W CZASIE WARSZTATÓW PROWADZONYCH PODCZAS FESTIWALU NAUKI