Oddychające kryształy

nazwa kategorii Chemia kluczem do natury

prowadzący dr hab. Agata Białońska (chemik, Wydział Chemii, UWr)

forma imprezy wykład

wiek uczestników gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

terminy imprezy 2017-09-25: 11:00 - 11:45

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Nieorganiczne, sztywne zeolity o porowatej strukturze od wielu lat znajdują zastosowanie w różnych procesach (w katalizie heterogenicznej, rozdziale, czy magazynowaniu gazów). Ze względu na możliwości aplikacyjne materiały o strukturze porowatej stały się w ostatnich latach intensywnie rozwijanym przedmiotem badań. Projektowane są materiały o ściśle określonej wielkości luk, a także takie, których luki dopasowują się do znajdujących się w nich cząsteczek gościa. Początkowo luki w takich materiałach zajęte są najczęściej przez cząsteczki rozpuszczalnika. Usunięcie cząsteczek gościa z pierwszego rodzaju materiałów (w procesie desorpcji) może prowadzić do zniszczenia trójwymiarowej struktury takiego materiału lub do powstania materiału porowatego. Z kolei, desorpcja cząsteczek gościa z drugiego rodzaju materiałów może prowadzić do odwracalnego zamknięcia luk. Na wykładzie zostanie przedstawiony mechanizm otwierania i zamykania luk w trakcie sorpcji i desorpcji cząsteczek gościa przez tzw. kryształy oddychające.