Zastosowanie katalizatorów palladowych w przemyśle (i nie tylko)

nazwa kategorii: Chemia na co dzień

prowadzący dr Ewelina Silarska (chemik, Wydział Chemii, UWr)

wiek uczestników: gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli

forma imprezy: wykład

terminy imprezy: 2017-09-23 11:15 - 11:45

miejsce: Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, Audytorium I

liczba miejsc: 200

Opis:

Przedstawione zostaną zagadnienia katalizy i katalizatorów w ujęciu chemicznym, m.in. rodzaje i zasady działania katalizatorów. Reakcje prowadzące do otrzymywania nowych połączeń typu węgiel-węgiel katalizowanych związkami metali przejściowych stanowią obecnie jedną z ważniejszych grup w syntezie organicznej. Na podstawie dotychczasowej wiedzy konstruowane są wysoce selektywne katalizatory, które wykorzystuje się w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, agrochemii, w syntezie związków pochodzenia naturalnego oraz nowych materiałów. Spośród wielu znanych kompleksów metali przejściowych żaden nie może zaoferować tak uniwersalnych metod tworzenia różnych połączeń węgiel-węgiel jak pallad. Stale rosnąca liczba syntez przemysłowych z zastosowaniem kompleksów palladu, jedynie potwierdza niezwykle istotne znaczenie jego związków we współczesnej chemii.